fbpx

Държавен куклен театър – Пловдив и фондация “За Нашите Деца” канят на постановката „Педя човек – лакът брада“

Представлеието ще се проведе на на 12.06.2023 г. от 10.30 часа в сградата на Комплекса за ранно детско развитие на фондация “За Нашите Деца” в Пловдив на адрес: ул. Димитър Цончев № 11, ет. 5.

Проектът „Слънцето грее еднакво за всички“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма  „Социално ангажирани изкуства‘22, Работа с общности и групи в неравностойно положение“.