Другото детство

Постоянна изложба

За проекта

Постоянната изложба „Другото детство“ е първият опит на фондация „За Нашите Деца“ да съхрани и представи спомена от институционалната грижа в последните години от историята на България – нейния мащаб, човешки измерения и последствия за поколения напред.

Изложбата беше открита на 29 юни 2022г. заедно с откриването на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив и Академията за социално учене и развитие в сградата на бившия дом „Рада Киркович“.

След откриването на изложбата, фондация “За Нашите Деца” вижда различни перспективи за нейното развитие, така че тя да се превърне в съвременен и иновативен социо-културен център на Община Пловдив – пространство за реализиране на дейности и създаване на партньорства с национално значение.

 

Изоставените деца - една дълга история

Домовете за сираци и изоставени деца имат дьлга история в Европа. Првите сведения за такива домове са от 14-ти и 15-ти век в Италия, в резултат от нарасналия брой изоставени деца в големите градове. От самото начало много от децата в такива домове са имали поне един жив родител. Регистрирани са високи нива на смъртност в тези първи институции за деца – от 20 до 40% годишно, до 100% по време на някои епидемии или от липса на майчино мляко за кърмене на бебетата.

Нашата цел

Въвличането на широк кръг заинтересовани страни ще бъде важна част от позиционирането на постоянната изложба „Другото детство“ в Културния календар на община Пловдив, както и в национален мащаб. Ще търсим подкрепата и активното включване в инициативата на културни, научни и образователни институции, дипломатически мисии, бизнеса, държавните и общински институции.

Актуално

Примерен пост 6

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко

Вижте повече

Примерен пост 5

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко

Вижте повече

Примерен пост 4

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко

Вижте повече
Адрес

ул. Димитър Цончев 11, гр. Пловдив

+359 884 21 00 68

m.madarova@detebg.org

Партньори

Compass

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Citi

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Dundee Precious metals

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Generali

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.