fbpx

За нас

нашата история

За фондация "За Нашите Деца"

Вече 30 години фондация „За Нашите Деца“ подкрепя най-уязвимите деца и семейства в България, насърчавайки тяхното развитие от раждането им. От създаването си досега фондацията е подкрепила над 20 000 деца и родители.

Фондацията работи в партньорство с деца, семейства, общности, местни и национални власти, за да осигури цялостно развитие на децата от най-ранна възраст. Организацията обединява професионалисти по ранно детско развитие, психолози, социални работници, физиотерапевти, логопеди, рехабилитатори, специални педагози и хора, посветени на мисията, заедно със семействата и общността, да създадат среда, в която всяко малко дете развива своя потенциал.

IMG_72792_1

Дейността на фондацията се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив. За 2022г. в тях са подкрепени 2414 деца и семейства.
Фондация „За Нашите Деца“ помага в няколко основни направления:

  • Предоставяне на психологическа, социална и материална подкрепа на деца и семейства за да преодолеят кризисна ситуация и да останат заедно;
  • Превенция на изоставянето на бебета и малки деца чрез активна работа с родилни отделения, болници, детски градини и др.;
  • Рехабилитация, специализирана терапия, дейности за развитие на деца с увреждания и затруднения в развитието;
  • Изграждане на капацитет на родители, здравни, образователни и социални специалисти чрез организиране на различни обучения.

Фондацията обучава и подкрепя приемни семейства в грижите им за деца, разделени от родителите си. Създава семеен уют и грижа за  изоставени бебета и малки деца в Центъра за настаняване от семеен тип “Детска къща” в София.

Фондация „За Нашите Деца“ се стреми да промени цялостния подход към социалната работа в България и активно насърчава развитието на качествени и ефективни политики, в центъра на които са детето и семейството.