fbpx

Драматизация по популярната приказка „Вълкът и седемте козлета“ за децата от КРДР Пловдив

Деца от Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив взеха участие за втори път в драматизация по популярна приказка.  Актьорите от Драматичен театър Пловдив провокираха интереса на малчуганите с поучителната история на „Вълкът и седемте козлета“ и споделиха с тях умения по актьорско майсторство и сценична реч. Децата, от своя страна, също упражниха актьорските си потенциал, като се включиха в представлението. 

Актьорската игра развива у децата умения като правоговор и дикция, пластичност, правилна стойка, ритмичност, въображение, съобразителност. Приказките с поучителни истории учат най-малките как да се изправят пред предизвикателствата в живота и им помагат да разберат доброто и злото, любовта, грижата. 

Актьорската сесия събра целева група от деца, потребители на Комплекса, на възраст между 4 и 10 години. Творческата атмосфера, създадена в залата на Постоянна изложба „Другото детство“, предразположи малчуганите да разгърнат своите възможности за себеизразяване, като се включват в актьорската игра. 

Сесията се проведе в Постоянна изложба „Другото детство“ към Комплекса за ранно детско развитие Пловдив на фондация „За нашите деца“, като част от дейностите по проект „Слънцето грее еднакво за всички“, финансиран от Национален фонд „Култура“, по програма  „Социално ангажирани изкуства‘22, Работа с общности и групи в неравностойно положение“.