fbpx

Стартира реализацията на проект „Слънцето грее еднакво за всички“

Фондация „За Нашите Деца“ започна реализация на проект „Слънцето грее еднакво за всички“, по Договор N, SAI-2022-RG-18  28/11/2022 г., Програма „СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА’22“, МОДУЛ „Работа с общности и групи в неравностойно положение“ на Националния фонд „Култура“, реализиращ се  с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“. 

Проект „Слънцето грее еднакво за всички“ цели развитието на постоянната изложба „Другото детство“ като отговорна за миналото, свързана с настоящето и отворена към бъдещето. Постоянната изложба е единствен по рода си в България опит да бъде запазена и осмислена паметта за мащаба, човешките измерения и последствията от институционалната грижа в най-новата българска история. Благодарение на проекта, имаме възможност да доразвием изложбата, като я популяризираме. Проектът ще предостави и възможност на деца да се докоснат до изложбата по интерактивен начин, чрез серия от творчески събития с артисти, на територията на експозицията. 

Дейностите по проекта ще се осъществяват в гр. Пловдив в Комплекса за ранно детско развитие на фондация “За Нашите Деца”, където се намира постоянната изложба „Другото детство“. Благодарение на Комплекса, децата и семействата в Пловдив имат достъп до професионална, интегрирана и цялостна подкрепа, за да развият своя пълен потенциал, а семействата в затруднено положение  намират хора, на които да се доверят и които им помагат да повишат родителските си умения и да придобият увереността да полагат най-добрите грижи за своите деца. С откриването на постоянната изложба, Комплексът е и мястото, което съхранява паметта за миналото на обществената грижа за децата в България. 

Проектът „Слънцето грее еднакво за всички“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма  „Социално ангажирани изкуства‘22“, Работа с общности и групи в неравностойно положение“.